Springbok herd, Etosha Namibia

Springbok herd, Etosha Namibia